HUR?

Så hur går det till rent praktiskt att genomföra ett försök med arbetstidsförkortning? Det är faktiskt inte så svårt som det kanske låter. För att införa kortare arbetstid på prov krävs egentligen bara en muntlig överenskommelse mellan ledning och medarbetare. Det svåra är att veta hur man ska genomföra det för att få ut maximalt av organisationens kapacitet. 

Det är därför Eqvilibro finns. Vi hjälper er med allt under resans gång och besitter expertkunskaper i hur ni genomför försök med arbetstidsförkortning med bästa resultat. 

Våra försök med arbetstidsförkortning baserar sig på en testperiod över sex månader, men det går även att förkorta eller förlänga testperioden om ni anser det nödvändigt. 

Förstudie 

Först och främst kommer vi genomföra en förstudie där vi tar reda på hur förutsättningarna ser ut för just er. Detta kan gå till på flera olika sätt, men vanligast är antingen att vi är med er i organisationen och observerar eller att vi genomför intervjuer med medarbetarna. 

Sedan kommer vi gå igenom vårt material med ledningen för att tillsammans komma överens om den bästa lösningen för just er.

 

Implementering

Eqvilibro kommer sedan att vara med på ett uppstartsmöte med samtliga anställda där vi tillsammans förklarar vad vi kommit fram till, samt att det kommer ges möjlighet att ställa frågor.

Vidare kommer Eqvilibro finnas vid er sida genom hela testperioden, både på plats samt via mail eller telefon. 

 

Utvärdering

Efter sex månader kommer Eqvilibro att hjälpa er med en utvärdering där vi tillsammans utreder vad som fungerat bra/mindre bra och hur ni ska gå vidare efter detta.

Det är viktigt att veta att ett försök med arbetstidsförkortning när som helst kan avbrytas om ni känner att det inte fungerar. Medarbetarna kommer vara väl medvetna om att det är just ett försök och att om det inte fungerar så kommer ni återgå till normala arbetstider igen. 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

© 2018 by Eqvilibro ​ ©