EQVILIBRO är esperanto och betyder balans. Balans var en av grundstenarna när Eqvilibro startades i januari 2018. Forskning tyder på att människor som upplever en god balans mellan arbetsliv och privatliv mår bättre och gör ett bättre jobb än människor som känner sig stressade över vardagens bestyr.

Vi som startat Eqvilibro har bakgrund inom HR/personalvetenskap. Idén till Eqvilibro formades under våren 2017 efter att vi forskat inom ämnet sex timmars arbetsdag. Nästan ett år senare var vi redo att omsätta våra idéer till verklighet. 

Eqvilibro är din organisationskonsult som förutom arbetstidsförkortning även kan hjälpa till som HR-stöd för er verksamhet, eller ta över hela HR-ansvaret som extern HR-konsult. 

På Eqvilibro är målet att aktivt skapa den balans på arbetsplatsen som gör att ni får friskare och gladare medarbetare. Ett lyckat försök med arbetstidsförkortning gör att företaget ökar sin effektivitet samtidigt som sjuktalen minskar. Vi använder oss av skräddarsydda helhetslösningar som gynnar såväl företaget som de anställda. Flera företag som infört arbetstidsförkortning vittnar om de positiva effekter de upplevt, både vad gäller ökad omsättning men även trivseln bland medarbetarna.

Läs mer om företagen som testat arbetstidsförkortning här!

 

Föreläsningar & Workshops kring sex timmars arbetsdag

Är ni nyfikna på hur andra företag gjort när de testat sex timmars arbetsdag? Eller bara allmänt nyfikna på arbetstidsförkortning och dess effekter? Då kan ni skicka en bokningsförfrågan till oss med datum samt om ni vill att vi kommer till er eller om ni vill att vi bokar konferenslokal så återkommer vi med en offert inom 24 timmar. 

Konkurrens

Att attrahera nya skickliga medarbetare kan vara svårt idag, samtidigt som många företag upplever att det är svårt att behålla kompetens inom organisationen. Därför är det oerhört viktigt att kunna erbjuda något annat än en högre lön. En arbetsgivare som visar att hen bryr sig om sina anställda blir allt viktigare när folk söker jobb. 

Konkurrenssitutationen idag är i många branscher väldigt tuff. Inom en inte allt för lång framtid kommer det troligtvis lagstadgas om sex timmars arbetsdag. Genom att införa detta redan idag kommer ert företag ha ett enormt försprång jämfört med de som plötsligt måste införa det när det blir lag.

Varför ni ska välja Eqvilibro?

 

Förutom att Eqvilibro är det enda företaget i Sverige som är specialiserade på just arbetstidsförkortning så garanterar vi följande:

  • Mätbara resultat

  • Nöjdare kunder

  • Ett långsiktigt tänk

  • Minskad stress hos de anställda

  • Ökad effektivitet

  • Stärkt Employer Branding

Men framför allt - Vad har ni att förlora på det?

EQVILIBRO

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

© 2018 by Eqvilibro ​ ©