ARBETSTID

Mindre stress och högre fokus

Arbete är för många en del av livet som som ger oss mening, utveckling och social samvaro. För en del kan det dock även vara en källa till stress och oro. Under 2000-talet har sjukskrivningar kopplade till psykosocial ohälsa ökat lavinartat och många upplever att man helt enkelt inte hinner med livspusslet. Detta påverkar såklart arbetsprestationen och studier har visat att medarbetare som inte känner denna stress på arbetet presterar bättre och har lättare att fokusera på sina arbetsuppgifter.

 

De senaste åren har vi i Sverige sett en kraftig ökning av sjukskrivningar kopplade till psykosocial ohälsa. Bara mellan 2010 och 2014 ökade sjukskrivningar relaterade till stress med 70%. Många finner det svårt att få ihop livspusslet med heltidsjobb, familj och fritid samtidigt som teknikens utveckling gör distinktionen mellan arbete och privatliv allt mer diffus.  

Få mer tid

Att ha mer tid över till nära och kära är det fler och fler företag runt om i Sverige som tagit fasta på, och på så vis upptäckt flera fördelar med arbetstidsförkortning. Detta är något vi studerat länge och vi känner oss trygga när vi säger att det finns oerhört många företag som skulle kunna nå mycket positiva effekter genom den naturliga omorganisering som sker vid arbetstidsförkortning. 

Sex timmars arbetsdag - För bra för att vara sant?

Många tror att sex timmars arbetsdag är en utopi som omöjligt går att införa på just ens egen arbetsplats. Men sanningen är att det är väldigt många företag som skulle må bra av den förändring som sker vid arbetstidsförkortning. Det är viktigt att förstå att sex timmars arbetsdag inte är något politiskt ställningstagande, utan helt enkelt ett sätt att nå bättre resultat och få friskare och gladare medarbetare.  Vi hjälper er att räkna på hur ni ska förkorta arbetstiden och samtidigt bibehålla eller rent av öka omsättningen. 

Vi erbjuder anpassade paketlösningar utifrån just era behov. Boka in en kostnadsfri konsultation med oss om ni vill genomföra arbetstidsförkortning på ert företag. 

Ökad
effektivitet
Engagerade
medarbetare
Nöjda
kunder
Ökad
omsättning
Ekvationen är faktiskt ganska enkel: Engagerade, pigga och friska medarbetare leder till en ökad effektivitet vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet. Men att effektivisera arbetsplatsen kan vara svårt. Vi hjälper er att sätta upp konkreta mål och tillhandahåller verktyg och kompetens till ert effektiviseringsarbete.

Ökad produktivitet

Trots en ökad produktivitet på över 250% de senaste 60 åren visar studier att vi dels jobbar mer och mer. Vi tycker det är dags att göra något åt detta!

Kritik mot arbetstidsförkortning

När åttatimmarsdagen infördes i Sverige 1919 hördes kritiska röster om att detta var en omöjlighet. Samma sak när man på 70-talet slutade arbeta på lördagar. Nu är det samma visa som upprepas när det talas om sex timmars arbetsdag. Men historien har visat oss gång på gång att arbetstidsförkortning lett till en rad positiva effekter såväl för folkhälsan som för produktiviteten. Det är alltså hög tid för nästa steg på svensk arbetsmarknad. 

Konkurrens

Fler och fler företag hakar på trenden sex timmars arbetsdag. Många förutspår att vi inom tio år infört 30-timmarsveckan som generell heltid i Sverige. Genom att ligga i framkant och införa arbetstidsförkortning redan nu kommer ert företag ha ett enormt försprång gentemot de företag som väntar tio år till. 

Dessutom: Om ett företag jobbar 30-timmarsveckor och ett annat 40-timmarsveckor, vilket tror du har störst chans att locka till sig de bästa medarbetarna?

Denna bild fick en enorm spridning över hela världen. Sverige beskrevs som en banbrytande pionjär och vi fick enormt mycket gratis PR. Tyvärr stämmer den ju inte riktigt men vår vision är att den ska göra det inom en snar framtid!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

© 2018 by Eqvilibro ​ ©