OM OSS

EQVILIBRO är esperanto och betyder balans. Balans var en av grundstenarna till varför Eqvilibro startades. Människor som upplever en god balans mellan arbetsliv och privatliv gör ett bättre jobb än människor som känner sig stressade.

 

Förutom arbetstidsförkortning kan Eqvilibro även finnas till hjälp för mindre företag som behöver HR-stöd, eller som extern HR-konsult.

 

Flera företag som infört arbetstidsförkortning vittnar om de positiva effekter de upplevt, både vad gäller ökad effektivitet men även trivseln bland medarbetarna.

Detta och mycket mer är sådant Eqvilibro hjälper er med.

ARBETSTID

Många företag i Sverige har genom att införa sex timmars arbetsdag redan upplevt vilka positiva effekter det medför.

 

Genom organisatoriska förändringar har företagen kunnat öka både omsättning och personalens välmående, samtidigt som man har minskat sjuktal och personalomsättning. 

Vi hjälper alla företag, stora som små, att genom våra anpassade lösningar genomföra arbetstidsförkortning. 

Alla våra paketlösningar sker på prov i sex månader och vi hjälper er genom hela processen, från implementering till genomförande och slutligen utvärdering.

EQVILIBRO

​Vad får ni ut av oss?

Vi är det enda företaget i Sverige som är specialiserat på arbetstidsförkortning.

 

Med många år inom personal- och organisationsutveckling så vet vi vad som krävs för att en förändring i arbetstid ska gå så smidigt och effektivt som möjligt.

 

Vi är vi säkra på att ni kommer bli nöjda med resultaten vi levererar. 

Vi garanterar följande:

  • Mätbara resultat

  • Nöjdare kunder

  • Långsiktighet

  • Minskad stress

  • Ökad effektivitet

  • Stärkt Employer Branding

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

© 2018 by Eqvilibro ​ ©